Middels deze weg bevestigt u dat u de identiteit van onderstaande werknemer heeft gecontroleerd aan de hand van de door ons toegestuurde identificatiedocumenten. Dit is de persoon die bij u in dienst treedt. De identificatiedocumenten heeft u gecontroleerd op echtheid.

Vaststelling identificatie op afstand

Controle identificatie werknemer.
    • Dit is de persoon die bij u in dienst treedt.
  • Zet met de vinger of muis digitaal uw handtekening.
  • Zet met de vinger of muis digitaal uw handtekening.