Categorie: Regelwetgeving

Wieteke Vonk

Loonkosten voordeel

Als u een stagiair in dienst neemt, heeft u misschien recht op het loonkostenvoordeel (LKV). Dit geldt al zodra de stage begint. Uw stagiair moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.Lees meer

Wieteke Vonk

Wijzigingen regels werken met buitenlandse werknemers

In de afgelopen periode is er een aantal wijzigingen geweest in de Wet arbeid vreemdelingen en de verplichtingen op grond van deze wet. Dit kan voor u van belang zijn. Het gaat om de volgende zes punten:

1. Voor Kroaten geen werkvergunning meer nodig

Sinds 1 juli 2018 mogen Kroaten zonder werkvergunning in Nederland werken. Tot die datum gold een overgangsregeling voor werknemers uit Kroatië ten aanzien van de toelating tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze overgangsregeling is nu vervallen. Neemt u een Kroatische werknemer in dienst? Dan hoeft u dit ook niet meer te melden.

Lees meer

Wieteke Vonk

AVG. Wat betekent dat voor u als opdrachtgever?

Afgelopen vrijdag, 25 mei 2018, trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De Europese wetgever beoogt met deze nieuwe wet een betere bescherming van natuurlijke personen op het gebied van privacy en data. Vanaf nu mogen persoonsgegevens van een werknemer enkel en alleen gebruikt worden voor bemiddeling en verloning. Gegevens die JAM! niet meer gebruikt moeten worden verwijderd of anoniem worden gemaakt, tenzij er sprake is van een wettelijke bewaarplicht. Ook heeft de werknemer het recht zijn toestemming voor het verwerken van zijn persoonsgegevens op elk moment weer in te trekken en een overzicht op te vragen van elke partij die gegevens van hem heeft. Lees meer

Wieteke Vonk

Personeelsmaaltijd en -drankjes. Hoe zit dat?

Je bent wellicht gewend om jouw medewerkers regelmatig een gratis personeelsmaaltijd of drinken te geven. Óf als werknemer krijg je deze gratis maaltijden en drankjes. De fiscus beschouwt dit in enkele gevallen als loon in natura, waarover premies en loonbelastingen betaald moeten worden. Hoe zit dat? MissetHoreca.nl schreeft hier een stuk over met tips.Lees meer

Wieteke Vonk

Horeca rookruimten dicht. Waar moeten we dan roken (en lachen)?

Het kabinet wil dat alle rookruimten in de horeca uiterlijk over twee jaar gesloten zijn. Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) gaat met de horeca over de gevolgen praten, omdat grote cafés en discotheken fors hebben geïnvesteerd in aparte rookruimten. Het kabinet doet mij met dit plan een enorme Lees meer

Wieteke Vonk

Nieuw handhavingsbeleid muziekgeluid horeca

Goed gedrag wordt beloond! Vanaf 15 april 2018 verandert een aantal dingen in de handhaving van de regels die gelden voor muziekgeluid in de horeca. Naast de veranderingen zijn de handhavingsstappen heel goed in kaart gebracht, zodat ondernemers van te voren weten wat ze kunnen verwachten bij overtredingen van de landelijke regels voor muziekgeluid uit horeca.

Lees meer