Categorie: Regelwetgeving

Paul Bergsma

WAB: Oproepkracht vormt risico

Het is tijd voor een korte opfrisser. Per 1 januari treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans, ofwel de WAB, in werking. Deze wet heeft als doel om flexibele arbeidsrelaties minder flexibel te maken, en vaste arbeidsovereenkomsten juist minder vast. In dit artikel leggen wij je uit wat de nieuwe wetgeving voor risico’s en extra kosten met zich mee gaat brengen voor jouw medewerkers met een oproepovereenkomst. Bovendien delen wij onze oplossingen voor de aankomende wetswijziging graag met je.

Lees meer
WAB artikel

Wieteke Vonk

De WAB opgehelderd: ‘Het hoeft horeca niet te benadelen’

De koppen van NOS, het FD en het AD liegen er niet om: de horeca wordt vanaf volgend jaar een stuk prijziger. Deze conclusie trekken zij aan de hand van een onderzoek dat economen van de ABN AMRO op 1 augustus hebben gepubliceerd. In dit onderzoek wordt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), die vanaf 1 januari 2020 in werking zal treden, onder de loep gelegd. De ABN AMRO beargumenteert dat deze wet de horeca benadeelt, maar ondanks dit vooruitzicht ziet horecapersoneelsbureau JAM! de WAB positief tegemoet. ‘Wij beamen de nadelige gevolgen van de WAB: de totale loonkosten voor een horecaondernemer stijgen waarschijnlijk met 6% als je de transitievergoeding vanaf dag één, de 5% extra opslag in premie voor tijdelijke contracten en de aangepaste rechten van oproepkrachten bekijkt. Maar de wetgeving hoeft de horeca niet zo hard te benadelen; door de WAB gaat JAM! als personeelspartner haar klanten juist extra helpen,’ aldus JAM!-oprichter Minke de Kruijff.

Lees meer

Paul Bergsma

Nieuw minimumloon horeca per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 wijzigen de bedragen van het wettelijk minimumloon en de jeugdbedragen die van het wettelijk minimumloon zijn afgeleid. Dit is van belang voor de niet-vakkrachten. Ook het loon van vakkrachten in de horeca stijgt in januari. Lees verder voor de daadwerkelijke nieuwe lonen.

Lees meer

Paul Bergsma

Loonkosten voordeel

Als u een stagiair in dienst neemt, heeft u misschien recht op het loonkostenvoordeel (LKV). Dit geldt al zodra de stage begint. Uw stagiair moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.Lees meer

Paul Bergsma

Wijzigingen regels werken met buitenlandse werknemers

In de afgelopen periode is er een aantal wijzigingen geweest in de Wet arbeid vreemdelingen en de verplichtingen op grond van deze wet. Dit kan voor u van belang zijn. Het gaat om de volgende zes punten:

1. Voor Kroaten geen werkvergunning meer nodig

Sinds 1 juli 2018 mogen Kroaten zonder werkvergunning in Nederland werken. Tot die datum gold een overgangsregeling voor werknemers uit Kroatië ten aanzien van de toelating tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze overgangsregeling is nu vervallen. Neemt u een Kroatische werknemer in dienst? Dan hoeft u dit ook niet meer te melden.

Lees meer

europese vlag

Paul Bergsma

AVG. Wat betekent dat voor u als opdrachtgever?

Afgelopen vrijdag, 25 mei 2018, trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De Europese wetgever beoogt met deze nieuwe wet een betere bescherming van natuurlijke personen op het gebied van privacy en data. Vanaf nu mogen persoonsgegevens van een werknemer enkel en alleen gebruikt worden voor bemiddeling en verloning. Gegevens die JAM! niet meer gebruikt moeten worden verwijderd of anoniem worden gemaakt, tenzij er sprake is van een wettelijke bewaarplicht. Ook heeft de werknemer het recht zijn toestemming voor het verwerken van zijn persoonsgegevens op elk moment weer in te trekken en een overzicht op te vragen van elke partij die gegevens van hem heeft. Lees meer